Welkom

Veilinghuis Pandora organiseert sinds 2013 gecatalogeerde veilingen van Moderne Kunst-, Sieraden- en Muntenveilingen. Alle aangeboden kavels komen voort uit successies, inboedels, legaten, privécollecties, faillissementen, opheffingen etc

photo 8
Paul Indrek Kostabi (U.S.A)

Door middel van openbare veilingen worden deze kavels aangeboden in één of meerdere veilingdagen aan de meestbiedende bij opbod en/of schriftelijk bod. Iedereen die wil meebieden tijdens de veiling op de aangeboden kavels dient zich vooraf te registreren bij een veilingmedewerker en krijgt na controle van de identiteitskaart een biednummer. Tijdens de veiling bent u verantwoordelijk voor de in bruikleen gegeven biednummer(s). Indien u de zaal verlaat tijdens of na de veiling dient u uw biednummer weer af te geven aan een veilingmedewerker. De kijkdagen en de veiling kunt u gratis bezoeken. Tijdens de kijkdagen zijn er catalogussen aanwezig waarin alle loten duidelijk omschreven worden. Door inschrijving en aanvaarden van een biednummer onderschrijft u de algemene voorwaarden.

Stille Veiling

Naast de gewone zaalveiling is er ook een mogelijkheid voor een zogenaamde stille veiling. Enkele kunstwerken zullen worden voorzien van een formulier waarop u uw bod kunt uitbrengen. Het feit dat een werk in de stille veiling is opgenomen, betekent helemaal niet dat dit minder waarde zou hebben. Er zijn af en toe te veel kunstwerken  of sieraden om ze allemaal in de zaalveiling op te nemen.

Eenmaal uw bod opgeschreven, is het….afwachten en hopen. Nadat de zaalveiling  ten einde is maakt onze veilingmeester bekend wie het hoogste bod heeft gedaan en zich de gelukkige eigenaar mag noemen van het kunstwerk of sieraad waarop men heeft geboden tijdens de kijkdagen.

De stille veiling start tijdens de  kijkdagen. Indien er nog geen bieders zijn genoteerd, verhuizen de werken eventueel naar de zaalveiling. Op het einde van de zaalveiling worden de hoogste bieders van de stille veiling bekend gemaakt.

Hoe werkt het ? 

Op het formulier dat bij het kunstwerk ligt staat er een startbod. Indien u daar al uw gegevens naast plaatst, doet u een bod op dit werk. Mensen die later komen en ook willen bieden, doen een hoger bod : zij noteren het geboden bedrag en noteren hun naam, adres en telefoonnr. Een handtekening is een verbintenis en als u de laatste in de rij bent, is het kunstwerk of sieraad voor u. Aan de hoogste bieder dus, wordt het lot/kavel toegewezen. Pas bij volledige betaling, kunt u het kunstwerk mee naar huis nemen. Zoals voor de zaalveiling, is ook hier het reglement van toepassing wat leeftijd, betalingsmodaliteiten en afspraken betreft.

U wilt zelf een veiling organiseren is samenwerking met een veilinghuis?

Naast het organiseren van zaalveilingen is het ook mogelijk om bij u ter plaatse een veiling te organiseren inclusief tentoonstellingswanden en vitrine’s. Onze ervaren veilingmeesters kunnen u bijstaan in het organiseren van een kunstveiling voor bijvoorbeeld een goed doel o.i.d.